EPPlus là một thư viện .NET giúp tạo và chỉnh sửa file excel rất hay và mạnh.
Tài liệu hướng dẫn từ trang dưới đây viết rất chi tiết. Rất đáng để tham khảo.

Getting started with epplus